ឡេលាបខ្លួន B White និង ឡេលាបមុខ សម្រស់ នារីខ្មែរ ជួយសម្រស់របស់អ្នក កាន់ស្អាត លេខទំនាក់ទំនង 090 688 966
ដើម្បីកាន់តែច្បាស់ សូមចូលទៅក្នុងផេក
www.facebook.com/snk090688966
សូមស្វាគមន៌បងប្អូន អ្នកចូលចិត្តវិស័យកីឡា !
យើងខ្ញុំនឹងខំស្វែងរកការថត គ្រប់ការប្រកួត នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្ររបស់យើង។ ជាពិសេស គឺនៅរៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៌ ដែលមានការប្រកួតប្រដាល់ នៅសៃវៀន KKIF តាមខេត្ត និងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ព្រមទាំងពត៌៌មានកីឡាប្រដាល់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
សូមបងប្អូនចុច Like និង Subscibe ព្រមទាំងដាក់សញ្ញាកណ្តឹង ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ។
ប្រសិនបើចង់ជួយ ក្រុមការងារ ABA : 007 830 703 ក្រុមការងារ សូមអរគុណ!
ដោយក្តីគោរព ពី
Kun Khmer Tube


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.